Kontakt

Názov firmy: Realita v.o.s.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Centrum 2428/38
017 01 Považská Bystrica

TELEFÓN: 

Železiarstvo: 042/4321620

Domáce potreby:  042/4326408

Účtovnička/vedenie: 042/4326893

E-MAIL:

Vedenie: realitapb@realitapb.eu

Účtovnička: ekonom@realitapb.eu

Železiarstvo: zeleziarstvo@realitapb.eu

Domáce potreby: miroslav.krala@realitapb.eu

Rýchly kontakt

Prihlásenie